Jouw verhaal. Jij bepaalt

Soms is een goed gesprek met een jeugdteammedewerker van het Centrum voor jeugd en gezin al voldoende om je op te peppen.
Is er meer nodig, dan kijken we samen verder wat de beste oplossing is voor jouw situatie. Jij bepaalt zelf of je iets doet met deze tips of niet.

 

In vertrouwen

We behandelen jouw vraag in vertrouwen. Niemand anders weet wat jij met de jeugdteammedewerker van het CJG hebt besproken.
Maar afhankelijk van je leeftijd en jouw probleem, schakelen we op een gegeven moment je ouders of de school in. Dat doen we altijd in overleg met jou!